Tautas galēja nabadzība - tās vadoņu noziegums.

+1
-14
-1