Kurš savam tuvākajam vēl ļaunu, cenšas to nicināt, lai pieklusinātu savas sirdsbalsi.