Ja vēlies vest cilvēkus pretim nāvei, pasaki, ka viņi tiek vesti pretim slavai.