Mēs pārspīlējam pārvarētās grūtības, lai radītu lielāku sajūsmu pa savu vīrišķību.