Sajūsma par mirušajiem un klāt neesošajiem - līdzinās rūgtam pārmetumam dzīvajiem un klātesošiem.