No tieksmes būt pārākam rodas politiskās vienlīdzības gars.