Revolūcija, tās cēloņi un sekas - nekas cits kā ilga egoistisku interešu cīņa.