Kontrrevolūcijas, kad tās visu ir novedušas savā sākotnējā stāvoklī, izraisa jaunas revolūcijas.