Revolūcija noris vienas dienas laikā, labai kontrrevolūcijai ir vajadzīgs gadsimts.