Ģeķa vai nelieša simpātijas ir apvainojums; tā naids - uzslava.