Tumsonība rada māņticību; puszinība - ateismu; patiesas zināšanas rada ticību.