Kas taisnības bīstas, tai pretojas aprunājot un glaimojot.