Varaskāre ir pēdējā, kas apdziest cilvēka sirdī, un savas mantas novēlēšana ir pēdējais tās izpausmes veids.