Tas, kurš slepus grēko, tas it kā noliedz visuresošo un visu redzošo Dievu.