Ciešanu cēlonis ir dzīves alkas, vēlēšanās, kaislības, tieksmes.

+1
+55
-1