Nekas nav nemainīgs šajā pasaulē. Viss atrodas nepārtrauktā bezmērķīgā skrējienā. Svētlaime - tas ir miers, bet nekur visā Visumā mums to neatrast. Lai arī ko netvertu mūsu skats, visur nemiers, neapmierinātība, nepārtraukta skriešanās ar savu ēnu, bojā eja un dzimšana, kura, savukārt, tiecas pretim savai bojā ejai.

+1
-63
-1