Kāds prieks - eksistēt! Tikai redzēt, kaut tikai redzēt tik šos dūmus un gaismu. Ja man nebūtu roku un kāju, un es būtu varējis tikai sēdēt uz soliņa un vērot rītausmu, jau tas mani būtu darījis laimīgu. Ir nepieciešams tikai viens - redzēt un elpot. Nekas nesniedz tādu baudu kā krāsas... .