Popularitāte - priekšrocības, kuras iegūst galvenokārt pateicoties negatīvām īpašībām, un, jo mazākas ir kāda vēlmes izsaukt apkārtējo sajūsmu, jo lielākas ir viņa iespējas kļūt mīlētam.