Bezdarbība paātrina vecuma iestāšanos, darbs paildzina jaunību.