Nekāda uzvara nespēj dot tik daudz, cik spēj atņemt viens zaudējums.