Tiem, kuri vēlas mācīties, bieži kaitē to autoritāte, kas viņiem māca.