Lai kļūtu par brīviem, mums ir jākļūst par likumu vergiem.

+1
+23
-1