Lai kļūtu par brīviem, mums ir jākļūst par likumu vergiem.