Lai kļūtu par brīviem, mums ir jākļūst par likumu vergiem.

+1
+5
-1