Ir jākļūst brīvam ... kā no kaislībām un bailēm, no tā, kas dvēseli sarūgtina, vai ierauj baudu virpulī, lai sasniegtu dvēseles mieru un svētlaimi, kas, savukārt, dara mūs neuzvaramus.