Laiks paiet! jūs esat paraduši teikt nepareizi izprotot. Laiks stāv uz vietas - aizejat jūs.