Daži cilvēki par augstāko labumu uzskata bagātību, citi - labu veselību, daži - varu, vēl citi - atzinību, daudzi pat - baudas. Bet tie visi nav droši pamati. Tapēc taisnība ir tiem, kas uzskata, ka augstākais labums ir tikumiskā pilnība, pati tikumība. Savukārt tikai tikumība var kalpot par drošu pamatu draudzības saitēm, bez tās draudzība nespēj ne rasties, ne eksistēt.