Dvēsele atceras bijušo, redz esošo un paredz nākotni.