Sākotnēji kaislība cilvēkā ir kā zirnekļa tīmeklis, vēlāk - nepārraujama virve.