Tautu var uzvarēt tikai tad, kad sakauti tās dievi[, tas ir, tās tikumiskie ideāli un labākie centieni.]

+1
+40
-1