Nekas nav lielākā pretrunā ar prātu un kārtību par nejaušību.