Gudru cilvēku rīcības pamatā ir prāts, mazāk gudru - pieredze, negudru - nepieciešamība, dzīvnieku - daba.