Piesardzīgi rīkoties ir vēl svarīgāk, nekā saprātīgi spriest.

+1
-74
-1