Vēl nav bijis tāds dzejnieks, kas citu dzejnieku vērtētu augstāk par sevi.