Ja sāpes ir mokošas, tad tās nav ilgstošas, bet, ja tās ir ilgstošas - nav mokošas.