Visa tikumiskā vērtība - darbībā.

+1
-39
-1
You voted '+1'.