Visa tikumiskā vērtība - darbībā.

+1
-83
-1
You voted '+1'.