Taisnīgums ir tur, lai katrs saņemtu pēc nopelniem.