Taisnīgumam ir divi pienākumi: pirmais - nevienam nedarīt ļaunu, otrais - kalpot kopējam labumam.