Uz cilvēku, kas novests tiktāl, ka nebīstas kļūt par apsmieklu, var paļauties tik pat maz, cik uz noziedznieku.