Brīvs ir tikai tas, kas kalpo lietai, kas atdod citam savu gribu un spēku neko par to neprasot. Tikai darba vidusdaļa pieder mums, tā sākums un beigas, tā cēlonis un sekas - ir dievu rokās. Atbrīvo mani no manas gribas, jo katra vēlēšanās ir gara samulsums, bet katra kalpošana - gudrība.