Visaugstāko cilvēks sasniedz tad, kad var kalpot par piemēru.

+1
+22
-1