Visaugstāko cilvēks sasniedz tad, kad var kalpot par piemēru.