Cilvēks negrēko tik ilgi, kamēr viņu nav paverdzinājis vieglprātības gars.