Muša-panikas cēlāja: Dienas kļūst īsākas... Viss... Tas ir pasaules gals.