Bagātība ir noziegums pret cilvēci, kamēr kaut viens cilvēks cieš trūkumu.