Līdzcietība - tās nav jūtas; drīzāk, tā ir dvēseles stāvoklis,- gatavība mīlestībai, žēlastībai un citām cildenām jūtām.