Līdzjūtība - tā nav sajūta; drīzāk cildens dvēseles stāvoklis, gatavība sevī uzņemt mīlestību, žēlsirdību un citas tikumiskas jūtas.