Tas pats, kas dzīvnieku dara peļamu, cilvēku dara uzteicamu: jo, ja kāds trūkums dzīvnieku dara nederīgu upurēšanai, tad salauzta sirds un satriekts gars - Dievam tīkamākie upuri.