Augstākā iespējamā tikumiskās kultūras pakāpe - kad mēs saprotam, ka spējam kontrolēt savas domas.