Nekad nedodiet padomus tam, kas no jums lūdz tikai naudu.