Bailes - slimība, kas padara gļēvu cilvēka dvēseli, līdzīgi tam, kā fiziska kaite novājina ķermeni.