No divām cilvēciskām kaislībām - mīlestības un naida lielāka tieksme iekrist pārmērībās ir tieši mīlestībai. Tā ir kvēlāka, tāpēc arī ir spēcīgāka un noturīgāka. Jo spēcīgāk iekvēlojas mīlestība, jo tā ir nesaudzīgāka pret visu, kas rada tai šķēršļus vai apdraud, tā dod rīcības brīvību naidam tādējādi atsvabinot veselu duci dažādu ļaunumu.