Balsu pārsvars nav neapgāžama liecība par labu patiesībām, kuras grūti atklājamas tā iemesla dēļ, ka šādas patiesības drīzāk atklāsies atsevišķam cilvēkam nekā veselai tautai.